26 May, 2012

Paripatra : Gujarat Prathmik Shikshak Badali Camp 16 thi 30 June darmiyan yojashe


Gujarat Education department will held ''Primary Teacher Badali Camp 2012'' between 16th to 30th June 2012.
Source : Sandesh


Download ''Badli na Niyamo ni Navi File''(published on 23/05/2012)
http://www.fileden.com/files/2012/1/27/3255714/badali-paripatra1.pdf


Tags : juna nava old new niyamo, shikshan sudharana adhiniyam 2012, rajya sangh, uchch prathmik shikshak/vidyasahayak, shikshan vibhag, gujarat sarkar, sachivalaya, gandhinagar, tharav PRI 11-2012/314776-C(k), 23rd May 2012